Reguli de confidentialitate - www.TourismGuide.ro 
 

REGULI DE CONFIDENTIALITATE

In urma utilizarii de catre dumneavoastra a serviciului (asa cum este definit in Termeni si conditi de utilizare a site-ului www.tourismguide.ro .), eTravel SA - Polonia poate obtine diverse informatii despre dumneavoastra, cum ar fi (incluzand, fara a se limita la): numele si prenumele, adresa, numere de telefon, informatii despre modul in care sunt folosite serviciile si produsele noastre. Toate aceste informatii vor fi denumite in cele ce urmeaza Informatia.


Art.1 Prelucrarea informatiei

Informatia va fi prelucrata de catre tourismguide.ro in conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 si 677/2001, putand fi folosita in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor companiei, cum ar fi:


1.1 Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra;

1.2 Oferirea de produse si/sau servicii catre dumneavoastra;

1.3 Facturare;

1.4 Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra;

1.5 Realizarea studiilor de piata si de produs si marketingul produselor si al serviciilor tourismguide.ro si ale companiilor asociate/parteneri;

1.6 Contactarea dumneavoastra (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) in legatura cu oferte de produse si servicii ale tourismguide.ro si ale companiilor asociate/parteneri sau in legatura cu produse si servicii ale unor terte parti care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastra (in afara de cazul in care ne-ati adresat o cerere scrisa sa nu fiti contactat in acest sens);

1.7 Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.


Art.2 Dezvaluirea informatiei
tourismguide.ro
 are dreptul sa dezvaluie Informatia:


2.1 companiilor asociate/parteneri, care pot folosi Informatia in aceleasi scopuri ca si tourismguide.ro;
2.2 tertelor parti specificate la art. 1.6;
2.3 agentiilor de urmarire a creditelor (in afara de cazul in care avem o altfel de intelegere) care au dreptul de a schimba Informatii despre tine cu alte organizatii si care pot tine evidenta persoanelor care au datorii.

 

Art.3 Transferul Informatiei in afara Romaniei
In atingerea scopurilor specificate la Art.1, tourismguide.ro va avea dreptul de a transfera Informatia unor terte companii din strainatate.


Art.4 Drepturile dumneavoastra


Art.4.1 Dreptul de acces la date


4.1.1 Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.


4.1.2 Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (4.1.1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.


4.1.3 Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (4.1.2).


4.1.4 in cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (4.12) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (4.1.3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.


4.1.5 in cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (4.1.3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. in acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (4.1.3) din acest motiv.


4.1.6 Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

 

Art. 4.2 Dreptul de interventie asupra datelor


4.2.1 Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

4.2.2 Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (4.2.1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

4.2.3 Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (4.2.1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (4.2.2).

 

Art. 4.3 Dreptul de opozitie


4.3.1 Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.


4.3.2 Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.


4.3.3 in vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (4.3.1) si (4.3.2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.


4.3.4 Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (4.3.1) sau (4.3.2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (4.3.3).


PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTETI DE ACORD CU ACESTE REGULI.