Legislatie turism | Infintare Pensiuni Vile | Acte certificat clasificare

Legislatie Turism | Acte necesare infintare pensiune vila | Acte normative certificat clasificare
 

Cazare Romania > Legislatie turism | Acte infintare pensiuni | Documentatie turism

 
 

Legislatie turism | Acte infintare pensiuni | Documentatie turism

Legislatie turism | Infintare Pensiuni Vile | Acte certificat clasificare
 
     

 
 

INFINTARE PENSIUNI | NORME METODOLOGICE

Trebuie sa deveniti persoana juridica (societate comerciala, societate familiala sau persoana fizica autorizata). Astfel veti obtine certificat de inregistrare la Registrul Comertului, act constitutiv (pentru societate comerciala) sau autorizatie de funstionare (pentru societate familiala sau persoana fizica autorizata) si anexele cu avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale (PSI, sanitar, sanitar-veterinar si mediu).

Daca cladirea unde doriti sa desfasurati activitatea nu e realizata inca si doriti sa-i dati de la inceput destinatie turistica, va mai este necesar si un aviz privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului de la ANT (Autoritatea Nationala de Turism, fostul Minister al turismului, acum parte din Ministerul transporturilor, constructiilor si turismului).

Daca constructia este realizata deja, trebuie sa depuneti o documentatie pentru obtinerea cerificatului de clasificare tot la ANT.

CERTIFICAT DE CLASIFICARE | ACTE NECESARE


In vederea obtinerii certificatului de clasificare agentii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice vor intocmi o documentatie cu urmatorul continut:
- cerere de eliberare a certificatului de clasificare
- certificat constatator de la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului


Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor dupa actele de constituire a societatii
- certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale (P.S.I., sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de protectia muncii, dupa caz, pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii
- schita privind amplasarea si adresa unitatii **
- schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentatie **
- fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare **
- avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului emis de ANT (in cazul constructiilor noi)
- certificat de inmatriculare;
- actul constitutiv sau autorizatia de functionare in cazul asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate.

Documentatia de clasificare se transmite la ANT - Directia Generala Autorizare, care va verifica indeplinirea criteriilor de clasificare si intocmeste certificatul de clasificare.

Certificatul de clasificare va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si, respectiv, fisa privind structura spatiilor de alimentatie destinate servirii turistilor, prin care se stabilesc capacitatea si structura unitatii.
Agentul economic va solicita DGA din cadrul ANT clasificarea structurilor de primire turistice si/sau a structurilor de alimentatie destinate servirii turistilor cu minimum 60 de zile inainte de darea lor in folosinta.
Verificarea la fata locului a indeplinirii criterilor se face de catre specialisti din cadrul ANT - DGA cu sprijinul si colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene, consiliile locale si de reprezentanti ai asociatiilor profesionale de turism, in prezenta reprezentantului agentului economic in cauza.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE | TERMENE MAXIME

Eliberarea certificatului de clasificare se face in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentatiei de clasificare complete.
In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii astfel incat, nu se mai asigura categoria de clasificare acordata, agentul economic este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor.
In acelasi termen este obligatorie solicitarea eliberarii unui nou certificat de clasificare in cazul trecerii structurii turistice in proprietatea si/sau in administrarea altui agent economic.
Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de DGA din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza.

Desfasurarea de activitati (de cazare, alimentatie si alte servicii specifice) in structuri de primire neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin certificatul de clasificare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de pana la 100.000 ron, potrivit art.11 din HG nr.1328/2001.

** Schitele si fisele (parte din documentaria pentru obtinerea certificatlui de clasificare) vor fie elaborate conform anexelor la Ordinul nr. 510 din 28 iunie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice (PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 bis din 6 august 2002) modificat si completat de Ordinul nr.911 din 26 noiembrie 2002 privind modificarea si completarea Ordinului 510 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice (PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 11 decembrie 2002) si Ordinul nr.188 din 28 februarie 2003 privind modificarea si completarea Ordinului nr.510 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice (PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 24 martie 2003).

 
     
 
 
 
     
  
 

Legislatie Turism link-uri utile | Informatii utile Legislatie Turism