cardul european de asigurari sociale de sanatate

cardul european de asigurari sociale de sanatate
 

Cazare Romania > Sfaturi de vacanta si calatorie > cardul european de asigurari sociale de sanatate

 
 

cardul european de asigurari sociale de sanatate

cardul european de asigurari sociale de sanatate
 
     

 
 

Ministerul Afacerilor Externe
 1. Cardul european de asigurari sociale de sanatate este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale devenite necesare in timpul sederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE/SEE si poate inlocui o asigurare medicala pentru calatorii in strainatate.

 2. Atentie! Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate si poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE.

 3. Atentie! Perioada de valabilitate a Cardului este de 6 luni, iar costurile pentru eliberarea acestuia sunt suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

 4. Toate persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate in sedere temporara pe teritoriul unui stat membru din motive turistice, profesionale sau pentru studii, pot utiliza Cardul european de asigurari de sanatate eliberat de institutia competenta din Romaniacasa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla inscris asiguratul).

 5. In situatiile in care institutia competenta nu poate din motive obiective sa elibereze Cardul european, aceasta va putea elibera un certificat provizoriu de inlocuire (document cu aceeasi valoare juridica).

 6. Cardul european/certificatul provizoriu de inlocuire dovedeste calitatea de asigurat a persoanei care il poseda si durata drepturilor care ii sunt deschise.

 7. Titularii Cardului european sau ai certificatului provizoriu de inlocuire vor putea beneficia de prestatiile medicale care se dovedesc necesare, tinand seama de natura ingrijirilor si de durata prevazuta a sederii. Prestatiile vor putea fi acordate pentru orice tratament care il va scuti pe asigurat de intoarcerea in statul de asigurare (Romania), ceea ce ii va permite sa-si incheie sederea temporara in conditii sigure din punct de vedere medical. Prestatiile nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

 8. Serviciile medicale se acorda in conformitate cu legislatia statului de sedere temporara, ceea ce inseamna ca pacientul titular al Cardului european sau al certificatului provizoriu de inlocuire va fi tratat in acelasi mod ca un pacient asigurat in statul pe teritoriul caruia se acorda prestatiile medicale.

 9. Atentie! Cardul european nu acopera situatia in care o persoana pleaca intr-un alt stat membru al UE/SEE in vederea beneficierii de tratament medical.

 10. In situatia in care, in perioada de valabilitate a Cardului, titularul nu mai indeplineste conditiile in baza carora acesta a fost eliberat inclusiv conditia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, iar in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru UE/SEE, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru UE/SEE si ulterior va recupera sumele respective de la persoana in cauza.

 11. In cazul in care persoana asigurata in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se deplaseaza pe teritoriul statului membru UE/SEE fara sa solicite eliberarea unui card european sau in situatia in care acesta a fost pierdut a fost furat sau alte motive asemanatoare, si in timpul acestei deplasari starea ei de sanatate necesita asistenta medicala, aceasta persoana are urmatoarele optiuni:

  • Sa solicite un certificat provizoriu de inlocuire de la casa de asigurari de sanatate unde acesta este luat in evidenta ca persoana asigurata, sau
  • Sa suporte contravaloarea asistentei medicale urmand ca, la intoarcerea in statul de asigurare, sa recupereze sumele platite, prin intermediul formularului E126, de la casa de asigurari de sanatate unde este asigurat
 12. Atentie! Titularii Cardului european sau ai certificatului provizoriu de inlocuire vor putea beneficia de serviciile medicale care se dovedesc necesare, si in unitatile sanitare private, cu conditia ca aceasta sa se afle in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate de pe teritoriul statului de resedinta.

Pentru informatii suplimentare, va recomandam sa accesati www.cnas.ro si www.ceass.ro.

 
     
 
 
 
     
  
 

Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate link-uri utile | Informatii utile Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate